Гуртки при відділі теорії випадкових процесів Інституту математики НАНУ

Гурток з додаткових роздiлiв математичного аналiзу для першого курсу при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України

Гурток з додаткових глав математичного аналiзу для другого курсу при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України

Гурток з додаткових роздiлiв теорiї ймовiрностей при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України