Для вступників на навчання за освітньо-науковим рівнем “доктор філософії”

2019-2020 навчальний рiк

ПРОГРАМИ вcтупного іспиту до аспірантури з освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю:

  • 111 МАТЕМАТИКА 
  • 112 СТАТИСТИКА 
  • 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

ПРОГРАМИ вступного додаткового випробування до аспірантури з освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю:

  • 111 МАТЕМАТИКА 
  • 112 СТАТИСТИКА 
  • 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

Форма контролю – письмовий іспит

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху