Для вступників на навчання за освітньо-науковим рівнем “доктор філософії”

2020 рiк

ПРОГРАМИ вcтупного іспиту до аспірантури з освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю:

ПРОГРАМИ вступного додаткового випробування до аспірантури з освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю:

Форма контролю – письмовий іспит

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху