Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Механiко-математичний факультет готує фахiвцiв, котрi впевнено володiють сучасними математичними методами та вмiють їх грамотно застосовувати на практицi. Освiта, здобута на факультетi, дає його випускникам можливiсть широкого вибору мiсця роботи: в академiчних та науково-дослiдних iнститутах, конструкторських бюро, навчальних закладах рiзного рiвня, обчислювальних центрах, комерцiйних та банкiвських структурах, страхових компанiях.

Путівник абітурієнта

Крок 1: Підготовка  документів:

 • одного із сертифікатів ЗНО (номер, пін-код та рік отримання з 2019 до 2021); або НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2022)
 • свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер
 • кольорової фотокартки вступника (3х4 см)
 • фотокопії додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту
 • документа, що посвідчує особу

Крок 2: Реєстрація електронного кабінету

Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Для того щоб краще ознайомитися з порядком створення електронного кабінету, можна переглянути відеоінструкцію для вступників. Вона допоможе зорієнтуватися в процедурі створення електронного кабінету.

Далі потрібно внести наступні дані:

 • один із сертифікатів ЗНО (номер, пін-код та рік отримання з 2019 до 2021); або НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2022). Рік отримання треба вибрати з випадного списку. Якщо вступник має кілька сертифікатів ЗНО, для реєстрації необхідно використати лише один з них, а інші додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;
 • свідоцтво про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер.

Після активації електронного кабінету потрібно ввести / завантажити таку інформацію про вступника:

 • контактний номер телефону (у форматі +380): це потрібно для оперативного зв’язку закладу освіти з абітурієнтом і його батьками, тому варто вказати кілька телефонних номерів. Також можна вказати контактний телефон у форматі іншої країни, для цього необхідно зняти ознаку «Україна».
 • кольорову фотокартку вступника (3х4 см);
 • фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

У разі наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ.

!У випадках, коли відсутній сертифікат ЗНО або НМТ, необхідно встановити ознаку «Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)» та зареєструвати електронний кабінет вступника з документом, що посвідчує особу.

!Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з атестатом, виданим не раніше 1998 року (фотокомп’ютерні («пластикові») документи). Якщо документ видано до 1998 року, то доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в закладі освіти.

Крок 3: Подача електронної заяви

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами здобуття освіти подають заяви в електронній формі, крім
визначених нижче у цьому пункті випадків.

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які їх подають, та до 20 заяв на контракт.

Терміни прийому заяв від вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня 2022 року: 29 липня – 23 серпня 2022 року (до 18:00)

Терміни прийому заяв для участі в конкурсному відборі від вступників, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів: 29 липня – 08 серпня 2022 року (до 18:00)

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча.

Установлення пріоритетності – важливий крок, адже змінити її після подання заяви неможливо.

Заяви у паперовій формі подають вступники лише випадках, визначених ІI, § 3 Правил прийому

Крок 4: Відстежування конкурсу

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників відбувається згідно ІІ, §5 Правил прийому

             Рейтингові списки (зокрема поточні) формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються в повному обсязі на відповідній сторінці Університету шляхом надання посилання на відповідну сторінку у  відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

Крок 5: Ознайомлення зі списками рекомендованих до зарахування

Надання рекомендацій до зарахування відбувається згідно ІІ, §6, Правил прийому

! Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 29 серпня 2022 року

! Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки
індивідуальної усної співбесіди – 17 серпня 2022 року до 12:00

Крок 6: Виконання вимог для зарахування

             Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування, в термін з 29 серпня 2022 року по 02 вересня 2022 року зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –військового квитка або тимчасового посвідчення
  військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою2 на основі повної загальної середньої освіти
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника)

а також укласти договір про навчання між Університетом та вступником (для неповнолітніх вступників – за участі батьків або законних представників) відповідно до п.8 § 3 розділу І Правил прийому

! Копії документів без пред’явлення оригіналів прийматися не будуть

! Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військовооблікового документа засвідчує за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія Університету. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.

! Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії відповідного факультету/інституту (електронна скринька механіко-математичного факультету vstup_mmf@knu.ua), для зарахування на який рекомендовано вступника, в строки, визначені Правилами прийому. Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Крок 7: Отримання витяг із наказу про зарахування

Зарахування на навчання за державним замовленням – 05 вересня 2022 року

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди за державним замовленням – 22 серпня 2022 року (до 15:00)

Крок 8: Отримати дах над головою

Щиро бажаємо, щоб навчання за обраною спеціальністю приносило Вам радість,
упевненість в своїх силах, прагнення до знань і самовдосконалення,
можливість у майбутньому знайти достойну роботу!