Програми вступних випробувань для вступників на навчання за освітнім рівнем “магістр”

2020-2021 навчальний рiк

  • ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності «Математика» (освітньо-наукова програма «Математика», денна форма навчання).
  • ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності «Статистика» (освітньо-наукова програма «Прикладна та теоретична статистика», денна форма навчання). 
  • ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності «Математика» (освітньо-наукова програма «Актуарна та фінансова математика», денна форма навчання).
  • ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності «Математика» (освітньо-наукова програма «Математична економіка та економетрика», денна форма навчання).
  • ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності «Математика» (освітньо-професійна програма «Математика», заочна форма навчання).
  • ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності «Математика» (освітньо-професійна програма «Актуарна та фінансова математика», заочна форма навчання).

Форма контролю – письмовий іспит.

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху