Вступникам-2018 на навчання за ОР “магістр”

У 2018-2019 навчальному році механіко-математичний факультет буде здійснювати підготовку фахівців освітнього рівня “магістр” (1 рік 9 місяців – денна форма, 1 рік 4 місяці заочна) за такими спеціальностями (освітніми програмами):

  • 111 Математика (освітня програма « Математична економіка та економетрика »), денна форми навчання. Спільна англомовна магістерська програма з Київською школою економіки (KSE) та Університетом Х’юстона (США)
  • 111 Математика (освітня програма «Математика») , денна, заочна форми форми навчання
  • 111 Математика (освітня програма «Актуарна та фінансова математика»), денна, заочна форми навчання
  • 112 Статистика (освітня програма « Прикладна та теоретична статистика  »), денна форма навчання
  • 113 Прикладна математика (освітня програма « Комп’ютерна механіка »), денна форма навчання
  • 111 Математика (освітня програма «Математика» ) (річна магістратура на базі диплому ОКР Спеціаліста), денна форма навчання

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2018/2019 навчальний рік

Програми вступних випробувань для вступників на навчання за освітнього рівня “магістр”

Календар абітурієнта 2018 за ОР Магістр

Список документів для абітурієнта 2018 за ОР Магістр

Зразки екзаменаційних білетів з фахового іспиту та додаткового іспиту та критерії оцінювання для вступників на навчання за освітнього рівня “магістр”

Усі питання щодо вступу до до магістратури механіко-математичного факультету задавайте електронною поштою (abitur_2017@ukr.net) або через 
Зворотний зв’язок