Навчальний центр для актуаріїв і фінансових аналітиків

Подальшу інформацію дивіться на сторінці центру: http://www.actuaries.univ.kiev.ua/index2.html

З метою широкого використання навчального і наукового потенціалу кадрів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у зв’язку з потребою у кваліфікованих спеціалістах, які займаються актуарними розрахунками та фінансовим аналізом, що обумовлено запровадженням в Україні міжнародних правил розвитку ринків фінансових послуг та стрімким розвитком галузі страхових та пенсійних послуг, зокрема державного пенсійного та медичного страхування, у 2009 році було створено Навчальний центр для актуаріїв і фінансових аналітиків як структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковим керівником навчального центру призначено завідуючу кафедрою теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, професора Мішуру Юлію Степанівну. Директором навчального центру призначено доцента кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики Борисенка Олександра Даниловича.

Навчальні курси для актуаріїв на базі матеріалів Британського Інституту актуаріїв були розроблені і читаються висококваліфікованими викладачами механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При цьому використовується досвід підготовки актуаріїв і фінансових аналітиків у європейських країнах. Створено одну із найкращих бібліотек в Україні з актуарної і фінансової математики, яка нараховує більше ніж 150 найменувань книжок і періодичних видань. Проведення курсів відбувається в спеціально обладнаних комп’ютерами аудиторіях механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з використанням сучасного ліцензійного програмного забезпечення такого, як SPSS, Statistica, Mathematica. До всіх предметів технічної серії (СТ) підготовки актуаріїв розроблено програми, конспекти лекцій і збірники задач.

На базі механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено Екзаменаційний Центр Британського Інституту Актуаріїв, де можна скласти іспити із усіх предметів Британської екзаменаційної системи підготовки актуаріїв.