Студентський парламент

 

Студентський парламент механіко-математичного факультету є найвищим виконавчим органом студентського самоврядування на механіко-математичному факультеті.

Членами СПФ є:

 • голова СПФ;
 • перший заступник голови СПФ;
 • заступники голови СПФ;
 • секретар СПФ;
 • голови структурних підрозділів СПФ;
 • представники курсів;
 • представник аспірантів та докторантів

Згідно Положенню про студентське самоврядування на механіко-математичному факультеті СП:

 • проводить роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;
 • спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;
 • встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших факультетів (інститутів),вищих навчальних закладів України та інших країн;
 • для впорядкування своєї діяльності, в межах компетенції може приймати нормативно-правові акти, зокрема, регламенти своєї діяльності, що не суперечать Положенню про Студентське самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевчека та Положенню про студентське самоврядування на механіко-математичному факультеті;
 • здійснює розпорядження коштами, які виділяються йому в установленому порядку для реалізації покладених на нього завдань;
 • обговорює та погоджує питання про переведення студентів;
 • здійснює інші повноваження.

Департаменти СП
– Освіти
– Спорту та туризму
– Інформаційний
– Культури і мистецтв
– Зовнішніх зв’язків
– Соціальний
– Технічний
– Працевлаштування