Комп’ютерна математика

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритми і структури даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Багатовимірний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Динамічні системи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальна геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комбінаторний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комплексний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерна статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лабораторний практикум з комп’ютерної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра й аналітична геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична криптографія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична логіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична фізика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий образ світу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтовне програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Обчислювальна геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Соціально-політичні студії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія інформації і кодування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська та зарубіжна культура”

Робоча програма навчальної дисципліни “Філософія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Функціональний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Конкретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мова програмування Java”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мова програмування Сі++”

Робоча програма навчальної дисципліни “Програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння”