Прикладна та теоретична статистика

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистика випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні моделі в страхуванні життя”

Робоча програма навчальної дисципліни “Негладкий аналіз й оптимізація”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні основи захисту інформації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики та статистики у вищих навчальних закладах”

Робоча програма “Асистентської практики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Професійна та корпоративна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансова математика фондового ринку”

Робоча програма навчальної дисципліни “Чисельні методи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Непараметрична статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистичні методи у ризиковому страхуванні”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична економіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибіркові обстеження”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерна статистика”

Робоча програма “Переддипломної виробничої практики”

Курсова робота

Робоча програма навчальної дисципліни “Вейвлет-аналіз та його застосування в статистиці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання випадкових процесів. Дифузійні процеси, процеси Леві та дробові процеси. Граничні теореми теорії випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Стохастичні диференціальні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Наближені обчислення у фінансовій математиці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар зі статистики випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Наближені та асимптотичні методи в статистиці та фінансовій математиці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистичні алгоритми навчання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Нелінійні часові ряди”

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистичний аналіз багатовимірних даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар зі статистики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Макроекономічні моделі”

Робоча програма навчальної дисципліни “Випадкові процеси у фінансах та страхуванні”

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистика стаціонарних випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Динамічні моделі математичної економіки, теорія диференціальних включень та задачі рівноважного ціноутворення. Нелінійний та многозначний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Spline-functions and their applications”

Робоча програма навчальної дисципліни “Нелінійні динамічні системи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія вищої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Елементи теорії ігор і теорія економічної рівноваги”

Робоча програма навчальної дисципліни “Гармонічний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Параметрична статистика в спектральній області”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи та педагогіка майстерність викладача”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансова математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з оптимального керування економікою”