Анонс

Конференції, школи, семінари

05.03.2018р. о 14:10 в аудиторії №41 механіко-математичного факультету відбудеться Відкрита олімпіада механіко-математичного факультету з математики. Запрошуються всі бажаючі.

08.03.2018р.–19.04.2018р. асистентська практика для студентів ОР "магістр" ІІ року денної ф.н. Настановчі збори відбудуться 06.03.2018 о 14:05 в 41 аудиторії. На збори запрошуються також керівники практики від кафедр факультету.

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

3 + 1 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Публікації

 1. Hazewinkel, M., Gubareni, N., Kirichenko, V. V., Algebras, Rings and Modules, Mathematics and Its Applecations, Springer, 2004, v. 1, 380p.
 2. Hazewinkel, M., Gubareni, N., Kirichenko, V. V., Algebras, Rings and Modules, Mathematics and Its Applecations, Springer, 2007, v. 2, 400p.
 3. Городній М. Ф., Митник Ю. В. Основи математичного аналізу. Частина 2. Інтеграли. Ряди. Навчальний посібник.- Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007.- 85с.
 4. Бойко М. Я., Городній М. Ф. Про продовжуваність ,, вліво” розв’язків різницевого рівняння // нелінійні коливання. - 2007. – т. 10, N 3. – C. 298 – 302.-«У»
 5. Городній М. Ф., Ющенко Г. Ю. Про lp – розв’язки різницевого рівняння з операторними коефіцієнтами // Доповіді НАН України. – 2008. – N8. – С.14 – 16. -«У»
 6. Бабич В. М. Групи Пуанкаре деякого класу бімодульних задач // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. наук. – 2008. – №1. – С. 7-11. -«У»
 7. Пєхтєрєв В. О. Автоморфізми напівгрупи // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. на­ук. – 2008. – №1. – С. 44-45. -«У»
 8. Журавльов В. М. Ідеали черепичних порядків з квазіфробеніусовими факторкільцями // Вісник Київського університету. Cерія: фізико-математичні науки. №4, 2007 р. с. 28-32. -«У»
 9. Dokuchaev M. A., Kirichenko V. V., Novikov B. V., Plakhotnyk M. V. FinitemetricsspasesandLatinsquares // Algebraanddiscretemathematics. №4, 2008. -«У»
 10. Кириченко В. В., Усенко К. В. О нетеровых SPSD-кольцах с двухточечным колчаном // Национальная академия наук Беларуси. Институт математики НАН Беларуси. Труды Института математики. Том 16, № 1. Минск, 2008. – С. 54 – 58.
 11. Кириченко В. В., Журавлев В. Н., Хибина М. А. О фробениусовых факторкольцах нетеровых полусовершенных колец // Национальная академия наук Беларуси. Институт математики НАН Беларуси. Труды Института математики. Том 16, № 1. Минск, 2008. – С.47 - 53.
 12. Кириченко В. В. Колчаны матриц показателей // Математика сьогодні. В-тво «Факт». 2008, с. 11-30.
 13. Білун С. В. Властивості суми абелевої алгебри Лі і алгебри Лі з нетривіальним центром. // На-уковий вісник Ужгородського ун-ту, серія «Математика і інформатика», 2008, вип. 16, с. 25-31. -«У»
 14. Bilun S. V. On sums of a nilpotent and an ideally finite algebras. // Algebra and discrete mathematics.- № 3. 2007. p. 38-45.-«У»
 15. Лукова Н. В., Пришляк О. О. Пошарова еквівалентність функцій Морса на тривимірних многовидах // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. на­ук. – 2008. – №2. – С. 16-18. -«У»
 16. Лукова Н. В., Пришляк О. О. Функції загального положення на тривимірних многовидах з межею // Вісник Київського університету. Сер. матем.-мех., 2008, - «У»
 17. Будницька Н. В., Пришляк О. О. Еквівалентність замкнених 1-форм на замкнених орієнтованих поверхнях// Вісник КНУ, 2008, №3.- «У»
 18. Кириченко В. В, Броницкая Н. А. Глобальная размерность полупервичных нетеровых SPSD – колец. - препринт 2009.8, 18 с. ‑ У
 19. Кириченко В. В, Броницкая Н. А. Глобальная размерность нетеровых полуцепных колец - препринт 2009.6, 22 с. ‑ У
 20. Кириченко В. В, Броницкая Н. А. Глобальна розмірність напівпервинних нетерових SPSD – кілець. - Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. на­ук. – 2009. – №3. – 7 с. ‑ У
 21. Kirichenko V. V., Kurdachenko L. A., Semko N. N., SubbotinI. Ya. Professor Nikolai F. Kuzennyi, Algebra and Discrete Mathematics, ‑ 2009.1 – 1 p. ‑ У
 22. Кириченко В. В. О стохастических матрицах. Математика сьогодні. В-тво «Факт». – 2009– 10 р. ‑ У
 23. Kirichenko V. V., Dashkova O. Yu. Onsomeaspects of the theory of modules over group rings, Algebra and Discrete Mathematics, 4(2009), p.96 – 118. ‑ У
 24. Kirichenko V. V., and others Leonid Kurdachenko. ADM – 2009. – №4.
 25. Пєхтєрєв В. О. Будова напівгрупи ОТn. Українськийматематичнийжурнал. – 2009. – Т 61. – С. 1240-1246. ‑ У
 26. Zhuravlev V. N., Zhuravlyov D. V. Tiled orders of width 3, Algebra and discrete mathematics – 2009. – № 1 ‑ C. 111-123. – У
 27. Будницька Н. В., Пришляк О. О. Еквівалентність замкнених 1-форм на поверхнях з краєм// Укр.мат.журн., 2009, т.61, №3. С.1455-1472. – У
 28. Lychak D. P. , Prishlyak A. O. Morse functions and flows on nonorientable surfaces// Methods of funct.an. and topology, V.15, N.3, 2009. P.251-258.
 29. Городній М. Ф., Вятчанінов О. В. Про обмеженість однієї рекурентної послідовності у банаховому просторі. Український математичний журнал. – 2009. – Т 61. – С. 1293-1296. – У
 30. Kirichenko V., Hazewinkel M., Gubareni N., Algebras, Rings and Modules. Lie Algebras and Hopf Algebras, AMS, Math. Surveys and Monographs, v. 168, Providence, Rhode Island, 2010, 411 p.
 31. Kirichenko V., Dokuchaev M., C.Polcino Milies, Locally nilpotent groups of units in tiled rings, J. of Algebra, 323 (2010), 3055-3066.
 32. Kirichenko V., Plakhotnyk M., Gorenstein quivers, Sao Paulo Jour. of Math. Sciences, 4(1), 2010, pp. 109-120.
 33. Kirichenko V., Dokuchaev M.A., Gubareni N.M., Rings with finite decomposition of identity, Trabalhos do RT-MAT 2010-5, Departamento de matematica, Univ. de Sao Paulo, 30 p.
 34. V. Kirichenko, M. A. Dokuchaev, N. M. Gubareni, V. M. Futorny, M. A. Khibina, Dynkin diagrams and spectra of graphs, Trabalhos do RT-MAT 2010-5, Departamento de matematica, 22 p.
 35. V. Kirichenko, M. A. Dokuchaev, N. M. Gubareni, Semiperfect IPRI-ring and right Bezout rings, Укр. мат. журнал, т.62, №5, 2010, 612-624.
 36. В. М. Журавльов, Черепичні порядки, Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету, 2010, 112 с.
 37. В. М. Журавльов, Д. В. Журавльов, Черепичні порядки скінченної глобальної розмірності, 2010, 25 с.
 38. С. В. Білун, Д. В. Максименко, А. П. Петравчук, Про групу ортогональних операторів на скінченновимірній алгебрі Лі, 2010.
 39. К. С.Третьяк, В. О. Пєхтєрєв, Конгруенції напівгрупи IOW, математичні студії, Львів, 2010.
 40. А. Бондаренко, О. Пришляк. Відображення тривимірних многовидів// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика та механіка. – 2010. – Вип.23. – С.32-35
 41. О. О. Пришляк, К. О. Пришляк, О. Н. Вятчанинова. Топологічні властивості функцій на тривимірних тілах // Журнал обчисл. та прикл. матем. – 2010.- №2(101) – c.113-119.
 42. А. О. Пришляк, Е. A. Пришляк, Е. Н. Вятчанинова. О некритическом продолжении функции, заданной на границе трехмерной области// Геометрiя та топологiя функцій на многовидах: зб. праць Iн-ту мат. НАН України. — 2010.—Т. 7 — с. 144-157.
 43. О. O. Пришляк, К. О. Пришляк, К. І. Міщенко, Н. В. Лукова. Класифікація простих m-функцій на орієнтованих поверхнях// Журнал обчисл. та прикл. матем. – 2011.- №1(104) – 12.
 44. М. А. Докучаєв, Н. М. Губарені, В. В. Кириченко. Кільця із скінченним розкладом одиниці. Український математичний журнал. – 2011. – Т 61. -№ 1– С. 319-340. – У .
 45. Sharko V. V. L2-invariants and Morse numbers Banach Center Publ. 85 (2009), 281-295
 46. Sharko V. V. New L2-invariants of chain complexes and applications. C*-algebras and elliptic theory, 291--312, Trends Math., Birkhоuser, Basel, 2006
 47. Sharko V. V. Numerical invariants of cochain complexes and Morse numbers of manifolds. Tr. Mat. Inst. Steklova 252 (2006), Geom. Topol., Diskret. Geom. i Teor. Mnozh., 261--276.