Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

5 + 0 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Навчально-методичні публікації

Підручники

 • Грисенко М.В. Математика для економістів. Підручник. К. ВПЦ «Київський університет» - 2008. -599 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.
 • Грисенко М.В. Математика для економістів. Підручник. К. «Київський університет» - 2012. -663 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.
 • Васильченко І.П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи) -К.: Кондор, 2004, 352с.
 • Васильченко І.П. Вища математика для економістів. Вид.2-е виправлене. -К.: Знання, 2005. -454 с.
 • Васильченко І.П. Вища математика для економістів (загальні розділи). Кондор. -К.: 2005. -628с.
 • Підручник "Вища математика" спеціальні розділи автори Кулініч Г.Л., Таран Є.Ю., Бурим В.М., Гординський Л.Д., Харкова М.В., Данилов В.Я., 1996р. , 336с.
 • "Вища математика. Основні розділи" (1995 р.)
 • "Вища математика: основні означення, приклади і задачі". В 2-х частинах ( 1992 р. перше видання, 1994 р. друге видання);
 • С.В.Тищенко видавництво "World Scientific Publishing, Singapore" видано підручник "Linearіty and the Mathematics of Several Variables", 2000р., 445с., а також видані три його рукописні версії (1995-1999рр.) для студентів-інженерів Техаського університету (Texas A M University, USA).

Посібники

 • Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи і моделі, приклади і задачі.
  Навчальний посібник . К. Видавництво «Либідь». - 2007. -720с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників.Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» - 2009. - 211 с.
 • Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Математична статистика для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. К. ВПЦ «Київський університет» - 2011. - 261 с.
 • Грисенко М.В., Чугаєв А.А. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник . К.: Видавництво ІМВ. - 2012. - 235 с.
 • Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників. Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» - 2012. -492 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів.
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Екстремальні задачі. Навчальний посібник для студентів мех.мат. ф-ту. К.: "Київський ун-т", 2004, -50с.
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Задачі оптимального керування. Навчальний посібник для студентів університетів. К.: "ТВІМС", 2004, -55с.
 • Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання випадкових процесів та полів на площині у науках про Землю. Навчальний посібник з дисципліни "Математичні моделі в природознавстві" для студентів механіко-математичного факультету // К.: ВГЛ "Обрій", 2004, -59с.
 • Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання тривимірних випадкових полів у науках про Землю. Навчальний посібник з дисципліни "Математичні моделі в природознавстві" для студентів механіко-математичного факультету // К.: ВГЛ "Обрій", 2004, -46с.
 • Таран Є.Ю., Гординський Л.Д. Спеціальні функції. Основи теорії. Навчальний посібник. К.: ВПЦ "Київський університет", 2004, -37с.
 • Таран Є.Ю., Гординський Л.Д. Спеціальні функції. Розв'язування задач. Навчальний посібник. К.: ВПЦ "Київський університет", 2004, -25с.
 • Ільченко О.В., Тищенко С.В. Конспект лекцій з курсу "Основи теорії ймовірностей та математичної статистики" (Част.2). К.: ВПЦ "Київський університет", 2004, -48с.
 • Данілов В.Я., Данилов Вал.Я. Диференціальні рівняння та їх застосування в економіці. Навчальний посібник. Частина 4. К.: КІБС, 2004, -85с.
 • Станжицький О.М., Гординський Л.Д., Грисенко М.В., Данілов В.Я., Єршов А.В., Кушніренко С.В., Перегуда О.В., Плахотник В.В. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". К.: ВПЦ "Київський університет", 2004, -58с.
 • Плахотник В.В., Балан В.Г., Черняк О.І., Федоренко І.К., Чорноус Г.О., Горбунов О.В. Математика. Вказівки до складання усного іспиту. Зразки екзаменаційних білетів усного іспиту. К.: Альфа, 2004, -10с.
 • Плахотник В.В. та ін. Довідник для вступників. К.: ВПЦ "Київський університет", 2004, -8с.
 • Плахотник В.В. Рушійні сили виховання в математиці. -К.: "Рада" 2004, -30с.
 • Данілов В.Я. та ін. Розв'язування задач лінійної алгебри за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. К.: КІБС, 2005. - 54с.
 • О.В.Ільченко, С.В.Тищенко. Конспект лекцій з курсу "Основи теорії ймовірностей та математичної статистики". - ВПЦ "Київський університет", Київ, 2005, -99с.
 • Гординський Л.Д., Данілов В.Я., Перегуда О.В., Капустян О.В. Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика"(Похідна та її застосування), К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. - 35с.
 • Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за ред.Акад.АПН України, проф.Третяка О.В.) (Данілов В.Я., Перегуда О.В., Плахотник В.В. та ін.).
 • Плахотник В.В., Балан В.Г., Черняк О.І., Карагодова О.О., Чорноус Г.О., Горбунов О.В. Математика. Вказівки до складання усного іспиту. Програми для вступників. Зразки екзаменаційних білетів усного іспиту. Альфа, К., 2005.- 90с.
 • Плахотник В.В. Теорія груп для природничих факультетів, Навчальний посібник.Київ,1998, -48 с.
 • Грисенко М.В., Призва Г.И. Навчальний посібник з вищої математики для студентів 1 курсу відділення МЕВ. Частина 1 "Лінійна алгебра", Київ, 1998.
 • Матвієнко В.П.,Данилов В.Я. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 1. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці, 2000, КІБС, -124с.
 • Кулініч Г.Л., Тищенко С.В., Призва Г.И., Шовкопляс В.М. Конспект лекцій з курсу "Вища математика". Тема "Границі послідовностей і функцій" для студентів природничих факультетів (брошюра) друк. РВЦ "Київський університет", Київ 1999, 65 с.
 • Грисенко М.В., Призва Г.Й. Вища математика, навчальний посібник для студентів 1 курсу Інституту Міжнародних Відносин. 1998.
 • Грисенко М.В. Вища математика для економістів в прикладах та задачах. Частина 1. Методи та моделі лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 1999 - 100 с. (Навчальний посібник для студентів Інституту Міжнародних відносин).
 • М.В.Грисенко "Вища математика для економістів в прикладах і задачах." Частина 1. Навчальний посібник для студентів 1MB, Київ, 2000,1MB-144 с.
 • Мосєєнков Ю.Б. "Асимптотичні методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь, систем звичайних диференціальних рівнянь та практичне застосування. Навчальний посібник. Частина 1. Київ, 2000, 87с."
 • Матвієнко В.П., Данилов В.Я., Данилов В.Я. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 1. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці, 2000, КІБС, -124с.

Методички

 • Грисенко М.В., Перегуда О.В., Плахотник В.В. Вступні тести. Математика. Варіанти тестів, приклади розв’язування задач, варіанти завдань співбесід, добірка задач із вступних іспитів. К. ВПЦ «Київський університет» - 2007. -40с.
 • Грисенко М.В. Математика в економіці. Комплекс навчально-методичних матеріалів дисципліни спеціальності «міжнародний бізнес». К.: Видавництво ІМВ.- 2006. - 98 с.
 • Грисенко М.В. Економетрика. Комплекс навчально-методичних матеріалів для слухачів відділення післядипломної освіти. К.: Видавництво ІМВ. - 2010. - 92 с.
 • Васильченко І.П. Навчально-методична розробка з курсу "Вища математика". Видавництво МАУП, Київ, 1997, 26 ст.
 • Кулініч Г.Л., Тищенко С.В., Ільченко О.В., Шовкопляс В.М. Конспект лекцій з вищої математики (тема: "Аналітична геометрія на площині") для студентів біологічного факультету. ВПЦ "Київський університет", Київ.,1996,-37с.
 • Кулініч Г.Л., Тищенко С.В., Ільченко О.В., Шовкопляс В.М. Конспект лекцій з вищої математики (тема: Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії) для студентів біологічного факультету. ВПЦ "Київський університет", Київ, 1997, -39с.
 • Васильченко І.П. Навчально-методична розробка з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика" Київ 1998, Вид-во МАУП.
 • Васильченко І.П. Навчально-методична розробка з курсу "Математичне програмування" К., -1998, Вид-во МАУП.
 • Грисенко М.В. "Вища математика для економістів "Границя і неперервність функції", Київ, 2000, -24 с.
 • Л.Д. Гординський, М.В. Грисенко, В.Я. Данилов, О.В. Перегуда, Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Вища математика" для проведення модульно-рейтингових робіт для студентів природничих факультетів університету. Частина 1. Київ, 2000, Інформаційно-видавничий центр товариства "Знання" України, -66с. "
 • Біленко В. І., Данилов В.Я., Данилов В.Я., Семенов В.О. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці (завдання дня індивідуальних семестрових робіт), Кременчук, 2000, Інститут економіки та нових технологій, -30с.
 • Г.Л.Кулініч, С.В.Тищенко, Г.Й.Призва, В.М.Шовкопляс. Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Границі послідовностей і функцій") для студентів природничих факультетів. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2000. - 63 с.