Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

2 + 3 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Бібліотека

До Вашої уваги сторінка, де постійно оновлюються

Методичнi посiбники, навчальнi посiбники


Каталог бібліотеки механіко-математичного факультету:
http://mechmat.univ.kiev.ua/dload/library.html
Ви можете завантажити каталог у форматі MS Excel (xls, 431 Kb)

Запрошуємо викладачiв, спiвробiтникiв та студентiв нашого факультету до створення електронної бiблiотеки нашого факультету. Якщо Ви маєте книжки, котрi можуть знадобитися при навчаннi, то просто надiшлiть листа на адресу ch65@ukr.net. Прохання вказувати курс та предмет, пiд час вивчення якого використовуються вiдповiднi матерiали, у листi. Всi матерiали доступнi лише з локальної мережi факультету.

Алгебра

 1. Yuriy Drozd "Intriduction to Algebraic Geometry" (.pdf)
 2. Юрiй Дрозд "Вступ до алгебричної геометрiї" (.pdf)
 3. И.М. Гельфанд "Лекции по линейной алгебре" (*.ps, 2.31 MB, росiйською)
 4. С. Ленг "Алгебра" (*.djvu, 7.4 MB, росiйською)
 5. Б.Л. ван дер Варден "Алгебра" (*.pdf, 43.4 MB, росiйською)
 6. Ж.-П. Серр "Алгебры Ли и группы Ли".
  (росiйською, вiсiм частин (*.pdf): 1 (1.72 MB), 2 (1.85 MB), 3 (1.63 MB), 4 (1.82 MB), 5 (1.68 MB), 6 (1.67 MB), 7 (1.8 MB), 8 (0.7 MB)
  Цi ж вiсiм частин заархiвованi: (*.zip) (12.5 MB))
 7. И. Капланский "Введение в дифференциальную алгебру" (*.djvu, 805 KB, росiйською)
 8. Дж. Хамфрис "Введение в теорию алгебр Ли и их представлений" (*.djvu, 2.23 MB, росiйською)
 9. В.В. Прасолов "Многочлены" (*.djvu, 3.1 MB, росiйською)

Математичний аналiз

 1. Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв
  • першого семестру першого курсу механiко-математичного факультету (*.pdf) (600 KB)
  • другого семестру першого курсу механiко-математичного факультету (*.pdf) (458 KB)
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету, частина I (*.pdf) (348 KB)
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету, частина II (*.pdf) (359 KB)
  • другого семестру другого курсу механiко-математичного факультету (*.djvu) (709 KB)
 2. Б.П. Демидович "Сборник задач и упражнений по математическому анализу" (*.djvu, 5.82 MB, росiйською)
 3. У. Рудин "Основы математического анализа" (*.djvu, 4.43 MB, росiйською)
 4. В.А. Зорич "Математический анализ", часть I (*.djvu, 9.4 MB, росiйською)
 5. В.А. Зорич "Математический анализ", часть II (*.djvu, 7.28 MB, росiйською)
 6. С.М. Никольский "Курс математического анализа", том I (*.djvu, 8.65 MB, росiйською)
 7. С.М. Никольский "Курс математического анализа", том II (*.djvu, 8.97 MB, росiйською)
 8. Г.М. Фихтенгольц "Курс дифференциального и интегрального исчисления", том 1 (*.djvu, 7.56 MB, росiйською)
 9. Г.М. Фихтенгольц "Курс дифференциального и интегрального исчисления", том 2 (*.djvu, 8.66 MB, росiйською)
 10. Г.М. Фихтенгольц "Курс дифференциального и интегрального исчисления", том 3 (*.djvu, 7.33 MB, росiйською)

Теорiя мiри та iнтегралу, функцiональний аналiз

 1. Збiрник задач з функцiонального аналiзу, частина I (Укладачi О.Ю. Константiнов, Ю.С. Мiшура, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський) (*.pdf, 834 KB)
 2. Богачев В.И. "Основы теории меры", том 1 (*.pdf, 23.3 MB, росiйською)
 3. Богачев В.И. "Основы теории меры", том 2 (*.pdf, 27.0 MB, росiйською)
 4. Городецкий В.В., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. "Методы решения задач по функциональному анализу" (*.djvu, 8.3 MB, російською)
 5. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. "Элементы теории функций и функционального анализа" (*.djvu, 2.1 MB, російською)
 6. Халмош П. "Теория меры" (*.djvu, 2.1 MB, російською)
 7. Ю.М. Березанский, Г.Ф. Ус, З.Г. Шефтель "Функциональный анализ" (*.djvu, 8.42 MB, росiйською)
 8. А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани "Теоремы и задачи функционального анализа" (*.djvu, 7.3 MB, росiйською)
 9. У. Рудин "Функциональный анализ" (*.djvu, 8.02 MB, росiйською)
 10. Douglas N. Arnold "Functional analysis" (*.pdf, 0.3 MB, англiйською)

Комплексний аналiз

 1. Е.П. Долженко "Курс лекций по комплексному анализу", частина I (*.ps, 1.13 MB, росiйською)
 2. Е.П. Долженко "Курс лекций по комплексному анализу", частина II (*.ps, 0.9 MB, росiйською)

Варiацiйне числення

 1. I. B. Russak "Calculus of variations" (*.pdf, 0.8 MB, англiйською)

Математичнi основи захисту iнформацiї

 1. Щербаков Л.Ю., Домашев А.В. "Прикладная криптография. Использование и синтез криптографических интерфейсов" (*.pdf, 46.4 MB, росiйською)

Рiвняння математичної фiзики та диференцiальнi рiвняння в частинних похiдних

 1. С.Г. Михлин "Курс математической физики" (*.djvu, 11.2 MB, росiйською)
 2. М.А. Шубин "Лекции об уравнениях математической физики" (*.djvu, 2.7 MB, росiйською)
 3. Д.Гилбарг, Н. Трудингер "Эллиптические дифференциальные уравнения с частными производными второго порядка" (*.djvu, 11.3 MB, росiйською)
 4. В.П. Михайлов "Дифференциальные уравнения в частных производных" (*.djvu, 3.63 MB, росiйською)

Англiйська

 1. Jerzy Trzeciak "Writing mathematical papers in English. A practical guide" (*.djvu, 1.23 MB, англiйською)