Анонс

Конференції, школи, семінари

05.03.2018р. о 14:10 в аудиторії №41 механіко-математичного факультету відбудеться Відкрита олімпіада механіко-математичного факультету з математики. Запрошуються всі бажаючі.

08.03.2018р.–19.04.2018р. асистентська практика для студентів ОР "магістр" ІІ року денної ф.н. Настановчі збори відбудуться 06.03.2018 о 14:05 в 41 аудиторії. На збори запрошуються також керівники практики від кафедр факультету.

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

13 + 3 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Магістерські програми

Магістерська програма 8.04020101 «Математика», спеціалізація «Теорія ймовірностей та математична статистика»

Спеціальність «Теорія ймовірностей та математична статистика» було започатковано в Київському національному університеті в 1958 році в рамках освітнього напряму «Математика».

Зараз ця спеціальність включає в себе наступні розділи: теорія ймовірностей, математична статистика, теорія випадкових процесів і полів, стохастичний аналіз, стохастичні диференціальні рівняння, актуарна та фінансова математика, криптоаналіз та криптографія, комп’ютерна статистика та деякі інші.

Нормативний термін навчання в магістратурі – 2 роки, форма навчання денна.
Вступати в магістратуру можуть бакалаври математики.

Випускник отримує кваліфікацію «Математик» та може займати зазначені первинні посади:

 • 2121.1 Молодший науковий співробітник (математика)
 • 2121.2 Математик
 • 2310.2 Асистент
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу

Магістри математики також можуть працювати системними аналітиками, менеджерами, спеціалістами з IT-технологій, науковими співробітниками та викладачами математики, інформатики, імовірнісних дисциплін, математичної економіки, актуарних дисциплін в різноманітних державних та комерційних установах та організаціях.

Навчальна програма з двома роками навчання включає наступні нормативні дисципліни за чотирма циклами:

1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Філософські проблеми природознавства (126 годин, 3,5 кредити ECTS, І семестр)
 • Ділова іноземна мова (144 годин, 4 кредити ECTS, І семестр)
 • Методологія та організація наукових досліджень (36 годин, 1 кредит ECTS, І семестр)
 • Інтелектуальна власність (36 годин, 1 кредит ECTS, І семестр)
 • Психологія викладацької роботи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Педагогіка вищої школи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Методика викладання математики у вищій школі (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)

2. Цикл професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової підготовки

 • Актуарна та фінансова математика (180 годин, 5 кредитів ECTS, І семестр)
 • Диференціальні рівняння з частинними похідними (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ та ІІІ семестри)
 • Теорія наближень (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Динамічні системи (126 годин, 3,5 кредити ECTS, І та ІІ семестри)
 • Математичні моделі в природознавстві (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ та ІІІ семестри)
 • Сучасна топологія (108 годин, 3 кредити ECTS, ІІ семестр)

3. Цикл професійної та практичної підготовки

 • Математична економіка (144 години, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Математичні основи захисту інформації (108 годин, 3 кредити ECTS, І семестр)
 • Комп'ютерна статистика (72 години, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)

4. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та студента

 • Дослідження операцій (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Алгебраїчна геометрія та її застосування в криптографії (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Узагальнені функції та їх застосування (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Нелінійний аналіз та його застосування (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Марковські процеси в актуарній математиці (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Математичні моделі в механіці суцільних середовищ (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Гармонічний аналіз (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Теорія графів та її застосування (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Сплайн-функції та їх застосування (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Аналітичні методи теорії еволюційних рівнянь (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)

Блок спеціальних курсів «Теорія ймовірностей та математична статистика» складається з наступних:

 • Випадкові процеси в просторах Орлича (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Узагальнені процеси дробового броунівського руху (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Стохастичні диференціальні рівняння (108 годин, 3 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Стохастичний аналіз. Статистика випадкових процесів. Імовірнісні методи криптоаналізу (288 годин, 8 кредитів ECTS, ІІІ семестр)
 • Дифузійні процеси (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Науковий семінар з теорії випадкових процесів та стохастичного аналізу (180 годин, 5 кредитів ECTS, І та ІІ семестри)
 • Науковий семінар з теорії ймовірностей та математичної статистики (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)

Студенти кваліфікаційного рівня «Магістр математики» протягом шести тижнів проходять педагогічну та протягом чотирьох – виробничу практику, складають державний іспит із математики та захищають магістерську дипломну роботу.Магістерська програма 8.04020501 «Статистика» («Прикладна та теоретична статистика»)

Спеціальність «Статистика» було включено до навчального напряму «Математика» у 1996 році. З 2010 року виділено в окремий напрям.

Цю спеціальність представлено двома спеціалізаціями: «Фінансова та актуарна математика» та «Математична економіка і економетрика».

Випускники магістерської програми «Прикладна та теоретична статистика» одержують професійну кваліфікацію «Магістр статистики» після двох років навчання.

В переліку професій їй відповідає кваліфікація «Науковий співробітник-консультант (статистика)».

Випускники магістратури можуть займати зазначені первинні посади:

 • 2122.1 Науковий співробітник-консультант (статистика)
 • 2122.1 Молодший науковий співробітник (статистика)
 • 2310.2 Асистент
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу
 • 3119 Стажист-дослідник

Крім того, магістри статистики можуть працювати статистиками, системними аналітиками, експертами з ризику, науковими співробітниками та викладачами статистики, імовірнісних дисциплін та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.

Навчальна програма для магістрів з двома роками навчання включає наступні нормативні та спеціальні дисципліни за чотирма циклами:

1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Філософські проблеми природознавства (126 годин, 3,5 кредити ECTS, І семестр)
 • Ділова іноземна мова (144 годин, 4 кредити ECTS, І семестр)
 • Методологія та організація наукових досліджень (36 годин, 1 кредит ECTS, І семестр)
 • Інтелектуальна власність (36 годин, 1 кредит ECTS, І семестр)
 • Психологія викладацької роботи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Педагогіка вищої школи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Методика викладання статистики у вищій школі (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)

2. Цикл професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової підготовки

 • Непараметрична статистика (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Диференціальні рівняння з частинними похідними (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ та ІІІ семестри)
 • Фінансова математика фондового ринку (180 годин, 5 кредити ECTS, І семестр)
 • Динамічні системи (126 годин, 3,5 кредити ECTS, І та ІІ семестри)
 • Негладкий аналіз й оптимізація (144 годин, 4 кредити ECTS, І семестр)
 • Сучасна топологія (108 годин, 3 кредити ECTS, ІІ семестр)

3. Цикл професійної та практичної підготовки

 • Математична економіка (144 години, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Вибіркові обстеження (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Комп'ютерна статистика (144 години, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)

4. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та студента

 • Теорія випадкових матриць над скінченним полем (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Математичні основи захисту інформації (108 годин, 3 кредити ECTS, І семестр)
 • Статистика випадкових процесів (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Стаціонарні випадкові процеси (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Марковські процеси в актуарній математиці (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Нелінійні динамічні системи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Гармонічний аналіз (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Метод склеювання в теорії ланцюгів Маркова (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Сплайн-функції в статистиці (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)

Блок спеціальних курсів «актуарна та фінансова математика» (забезпечує навчальний процес та випускає цих магістрів кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики) складається з наступних:

 • Вейвлет аналіз та його застосування в статистиці (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Моделювання випадкових процесів та стохастичні диференціальні рівняння (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Граничні теореми теорії випадкових процесів (90 годин, 2,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Дробові та мультидробові процеси (144 годин, 4 кредитів ECTS, ІІІ семестр)
 • Теорія систем випадкових булевих рівнянь (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Науковий семінар зі статистики випадкових процесів (108 годин, 3 кредити ECTS, І семестр)
 • Науковий семінар зі стохастичного аналізу (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Науковий семінар з актуарної та фінансової математики (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)

Блок спеціальних курсів «математична економіка» (забезпечує навчальний процес та випускає цих магістрів кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь) складається з наступних:

 • Макроекономічні моделі
 • Динамічні моделі математичної економіки, теорія диференціальних включень та задачі рівноважного ціноутворення
 • Нелінійний та многозначний аналіз
 • Елементи теорії ігор і теорія економічної рівноваги
 • Фінансова математика
 • Науковий семінар з оптимального керування економікою
 • Науковий семінар зі страхової математики
 • Науковий семінар з математичної економіки

Студенти кваліфікаційного рівня «Магістр прикладної та теоретичної статистики» протягом шести тижнів проходять педагогічну та протягом чотирьох – виробничу практику, складають державний іспит зі статистики та математики та захищають магістерську дипломну роботу.Магістерська програма 8.04020102 «Актуарна i фiнансова математика»

Магістерська програма «Актуарна i фiнансова математика» була включена до навчального напрямку «Математика» у 2010 році.

Випускник отримує кваліфікацію «Актуарій» та відповідно до Класифікатора професій ДК003:2005 та Галузевого стандарту освіти вказаної спеціальності може займати зазначені первинні посади:

 • 2121.1 Молодший науковий співробітник (математика)
 • 2121.2 Актуарій
 • 2121.2 Математик
 • 2310.2 Асистент
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу

Магістри зі спеціальністю «Актуарна i фiнансова математика» можуть працювати актуаріями, системними та фінансовими аналітиками, експертами з ризику, менеджерами, науковими співробітниками та викладачами статистики та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.

Нормативний термін навчання в магістратурі – 2 роки, форма навчання денна. Навчальна програма «Актуарна i фiнансова математика» з двома роками навчання включає наступні нормативні та спеціальні дисципліни за чотирма циклами:

1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Основи законодавства в страховій справі (126 годин, 3,5 кредити ECTS, І семестр)
 • Ділова іноземна мова (144 годин, 4 кредити ECTS, І семестр)
 • Методологія та організація наукових досліджень (36 годин, 1 кредит ECTS, І семестр)
 • Професійна етика актуарія (36 годин, 1 кредит ECTS, І семестр)
 • Психологія викладацької роботи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Педагогіка вищої школи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Методика викладання математики у вищій школі (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)

2. Цикл професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової підготовки

 • Вибіркові обстеження (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Математичні основи страхування життя (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ та ІІІ семестри)
 • Математика фінансів (180 годин, 5 кредитів ECTS, І семестр)
 • Статистичні методи у ризиковому страхуванні (126 годин, 3, 5 кредити ECTS, І та ІІ семестр)
 • Фінансова економіка (144 годин, 4 кредити ECTS, І семестр)
 • Моделі виживання (108 годин, 3 кредити ECTS, ІІ семестр)

3. Цикл професійної та практичної підготовки

 • Математична економіка (144 годин, 3, 5 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Математичні основи захисту інформації (108 годин, 3 кредити ECTS, І семестр)
 • Комп'ютерна статистика (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Фінанси та фінансова звітність (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)

4. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та студента

 • Непараметрична статистика (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Макроекономічна теорія (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Основи управління ризиками (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Фінансовий аналіз (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Регресійний аналіз (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Статистика випадкових процесів (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Прикладна теорія випадкових процесів (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Дослідження операцій (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Марковські процеси в актуарній математиці (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)

Блок спеціальних курсів «актуарна та фінансова математика» складається з наступних:

 • Розрахунки у перестрахуванні (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Моделювання випадкових процесів та чисельні методи (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Побудова таблиць тривалості життя (90 годин, 2,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Граничні задачі для процесів ризику (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Часові ряди (108 годин, 3 кредити ECTS, І семестр)
 • Науковий семінар зі стохастичного аналізу (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Науковий семінар з актуарної та фінансової математики (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)

Студенти кваліфікаційного рівня «Магістр актуарної та фінансової математики» протягом шести тижнів проходять педагогічну та протягом чотирьох – виробничу практику, складають державний іспит зі статистики, актуарної та фінансової математики та захищають магістерську дипломну роботу.

Детальну інформацію дивіться на сайті кафедри http://probability.univ.kiev.ua/index.php?page=specs&lan=ua