Анонс

Конференції, школи, семінари

05.03.2018р. о 14:10 в аудиторії №41 механіко-математичного факультету відбудеться Відкрита олімпіада механіко-математичного факультету з математики. Запрошуються всі бажаючі.

08.03.2018р.–19.04.2018р. асистентська практика для студентів ОР "магістр" ІІ року денної ф.н. Настановчі збори відбудуться 06.03.2018 о 14:05 в 41 аудиторії. На збори запрошуються також керівники практики від кафедр факультету.

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

5 + 0 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Персоналiї

Першими професорами математики Київського унiверситету були С.С. Вижевський, Г.В. Гречина, О.М. Тихомандрицький, М.А. Дяченко, А.А. Дяченко.
У другiй половинi ХIХ столiття розвиток математики i механiки в унiверситетi вiдбувався пiд впливом таких вiдомих учених, як I.I. Рахманiнов, П.Е. Ромер, М.Є. Ващенко-Захарченко, В.П. Єрмаков, Б.Я. Букрєєв, Г.К. Суслов.
У 20-30 роки XX столiття науково-педагогiчну дiяльнiсть на фiзико-математичному факультетi вели
академiки АН УРСР Д.О. Граве, М.П. Кравчук, М.М. Крилов, Г.В. Пфейффер,
члени-кореспонденти Н.Х. Орлов, Ю.Д. Соколов, майбутнi академiки М.М. Боголюбов та М.О. Кiльчевський.
У повоєнний перiод на факультетi працювали видатнi вченi - академiки М.М. Боголюбов, О.М. Динник, М.О. Лаврентьєв, О.Ю. Iшлiнський, Г.М. Савiн, Й.З. Штокало, член-кореспондент В.Є. Дяченко, професор К.Я. Латишева.
Значна роль у подальшiй розбудовi факультету належить
академiкам В.М. Глушкову, Б.В. Гнєденку, Ю.О. Митропольському, Ю.М. Березанському, А.Д. Коваленку, В.С. Королюку, I.I. Ляшку, А.М. Самойленку, А.В. Скороходу, I.Т. Швецю,
членам-кореспондентам Й.I. Гiхману, В.К. Дзядику, Г.М. Положiю, А.Ф. Улiтку, М.О. Перестюку, М.Й. Ядренку.
Видатнi вченi, що працювали на факультетi

 • Академiк АН УРСР i АН СРСР Д.О. Граве (1863-1939) - засновник київської алгебраїчної школи.
 • Академiк АН УРСР М.П. Кравчук (1892-1942) - учений зi свiтовим iм'ям. Науковi результати стосуються алгебри, математичного аналiзу, теорiї диференцiальних рiвнянь, теорiї функцiй, наближених обчислень, теорiї ймовiрностей, математичної статистики.
 • Академiк НАН України Г.В. Пфейффер (1872-1946).
 • Академiк НАН України i РАН М.М. Боголюбов (1909-1992) - двiчi Герой Соц. Працi, лауреат Ленiнської премiї, тричi лауреат Держ. премiї СРСР, премiї М.М. Крилова, засл. дiяч науки України.
 • Академiк АН УРСР i АН СРСР О.М. Динник (1876-1950) - засл. дiяч науки України.
 • Академiк АН СРСР М.О. Лаврентьєв (1900-1980). За цикл робiт з теорiї квазiконформних вiдображень отримав державну премiю СРСР (1946 р). Лауреат Ленiнської премiї (1958), премiї iм. С.Л. Лебедєва. Нагороджений шiстьма орденами Ленiна, орденом Жовтневої революцiї, медаллю iм. М.В. Ломоносова.
 • Академiк НАН України i РАН О.Ю. Iшлiнський (1913-2003) - Герой Соц. Працi, лауреат Ленiнської премiї та Держ. премiї СРСР.
 • Академiк АН УРСР Г.М. Савiн (1907-1975) - заслужений дiяч науки i технiки УРСР (1966), нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, двома орденами <Знак Пошани> i багатьма медалями, лауреат Державної премiї СРСР i премiї iм. О.М. Динника АН УРСР.
 • Академiк АН УРСР А.Д. Коваленко (1905-1973) - заслужений дiяч науки i технiки УРСР, дауреат Держ. Премiї України.
 • Академiк АН УРСР i АН СРСР В.М. Глушков (1923-1982) - Герой Соц. Працi, лауреат Ленiнської премiї, Держ. премiї СРСР (двiчi), Держ. премiї України, премiї iм. М.М. Крилова, та iм. С.О. Лебедєва, засл. дiяч науки України.
 • Академiк АН УРСР Б.В. Гнєденко (1912-1997)- лауреат Держ. премiї СРСР (1976).
 • Академiк НАН України та РАН Ю.О. Митропольський (1917) - Герой Соц. Працi, лауреат Ленiнської премiї, Держ. премiї України, премiї iм. М.М. Крилова та iм. М.М. Боголюбова, засл. дiяч науки України, кавалер Ордена князя Ярослава Мудрого V ст. Академiк АН УРСР Й.З. Штокало - почесний член Мiжнародної академiї iсторiї наук, заслужений дiяч науки УРСР, присуджено медаль iм. А. Койре Мiжнародної академiї iсторiї наук.
 • Академiк НАН України Ю.М. Березанський (1925) - лауреат Державної премiї України у галузi науки та технiки, премiї iм. М.М. Боголюбова, премiї iм. М.М. Крилова.
 • Академiк НАН України В.С. Королюк (1925) - лауреат Держ премiї України, премiй iм. М.М. Крилова, iм. В.М. Глушкова, iм. М.М. Боголюбова.
 • Академiк НАН України I.I. Ляшко (1922) - лауреат Держ премiї України (двiчi), заслужений дiяч науки України.
 • Академiк НАН України А.М. Самойленко (1938) - лауреат Держ премiї України (двiчi), премiй iм. М.М. Крилова, iм. М.М. Боголюбова, М.О.Лаврент'єва, iм. М.В. Остроградського, заслужений дiяч науки i технiки України, кавалер ордена "За заслуги" Ш ст.
 • Академiк НАН України А.В. Скороход (1930)- лауреат Держ премiї України (двiчi), премiї iм. М.М. Крилова. Академiк НАН України I.Т. Швець (1901-1983) - засл. дiяч науки i технiки України, лауреат пр. iм. Г.Ф. Проскури.
 • Член-кореспондент Й.I. Гiхман (1918-1985) - лауреат Держ премiї України, премiї iм. М.М. Крилова.
 • Член-кореспондент НАН України М.Й. Ядренко (1932) - вiдмiнник народної освiти України, заслужений дiяч науки i технiки України, лауреат премiї iменi М.М.Крилова та Державної премiї України. Має орден <За заслуги III ступеня>, заслужений професор КНУ iм. Тараса Шевченка.
 • Член-кореспондент НАН України А. Ф. Улiтко (1934) - заслужений дiяч науки УРСР, лауреат премiї iм. О.М.Динника, Державної премiї України в галузi науки i технiки, заслужений професор КНУ iм. Тараса Шевченка.
 • Член-кореспондент НАН України М.О. Перестюк - заслужений дiяч науки i технiки (2002), лауреат Державної премiї України в галузi науки i технiки (1996), лауреат премiї iменi М.М.Крилова НАН України (1998).