Анонс

Конференції, школи, семінари


23 листопада 2017р. - святкуємо день народження факультету!
03 грудня 2017р. - День відкритих дверей механіко-математичного факультету

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Вибране абітурієнту

03 грудня 2017р., 11:00 День відкритих дверей

Вступникам-2018 на навчання за освітнім рівнем "бакалавр"

Вступникам-2018 на навчання за освітнім рівнем "магістр"

Вступникам-2018 на навчання для здобуття ступеня "доктор філософії"


Рейтинг-дослідження 2016 року: спеціальність математика успішно прокладає шлях до кращих робочих місць
П у т і в н и к абітурієнта
Вступаємо, навчаємось, любимо все життя: МЕХМАТУ-75!!!

Олімпіада для абітурієнтів 2018

Про математику в сучасному світі і підготовку фахівців на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вхід

10 + 10 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Спеціальності

Щороку студентами механiко-математичного факультету стають 165 найбiльш пiдготовлених абiтурiєнтiв, з них 150 - денної форми навчання. На сьогоднi факультет має два вiддiлення - математики i механiки. На першому з них готують фахiвцiв зi спецiальностей "математика" та "статистика", а на другому - зi спецiальностi "механiка".
Починаючи з третього курсу, студенти вiдповiдних спецiальностей здiйснюють пiдготовку за бiльш вузькими спецiалiзацiями:
спецiальнiсть "математика"

 • алгебра та математична логiка,
 • математичний та функцiональний аналiз,
 • геометрiя,
 • математичне моделювання,
 • математична фiзика,
 • математичний аналiз,
 • диференцiальнi рiвняння,
 • теорiя ймовiрностей i математична статистика

спецiальнiсть "статистика"

 • актуарна та фiнансова математика,
 • прикладна статистика,
 • математична економiка

спецiальнiсть "механiка"

 • теоретична та прикладна механiка,
 • механiка суцiльного середовища

Вiдзначимо, що такi спецiалiзацiї, як актуарна (страхова) та фiнансова математика, прикладна математична статистика, математична економiка та економетрика, обчислювальна математика, математичне моделювання, теоретична механiка, механiка суцiльного середовища значною мiрою мають прикладний характер.

Навчання здiйснюється за трьома квалiфiкацiйними рiвнями - "бакалавр", "спецiалiст" та "магiстр". Термiн навчання на денному вiддiленнi: для бакалаврiв - 4, для спецiалiстiв - 5, для магiстрiв - 6 рокiв.
Термiн навчання на заочному вiддiленнi: для спецiалiстiв - 6 рокiв.
Особи, якi успiшно склали вступнi iспити, але не пройшли за конкурсом на мiсця державного замвлення за рiшенням приймальної комiсiї можуть бути зарахованi на навчання на контрактнiй основi.